MÄLARCUPEN 2010

Arrangörsklubbar är Mälardalens EK, FMCK Strängnäs, FMCK Stockholm samt Göta ms

Tävlingsledare; Johan Andersson Kongo 740 82 Örsundsbro 0730-319354
Bitr, Tävlingsledare; Peter Viberg 070 543 16 68 efter 17

Anmälan; Föranmälan via mail senast 2 dagar innan start till  johan.hallberg@hotmail.com
Ange ev önskemål om startnummer samt klass och transpondernummer samt namn och klubb GLÖM INGET AV DETTA!!

Klasindelning; Elit , Senior (obs får ej inneha elitlicens i denna klass), junior
Motion 16-39, 40-49, 50-65

Tävlingens art; Typ 2 varvlopp oreggad mc tillåten

Tidtagning; Transponder tidtagning

Körtid; Elit,senior och junior ca 1timme 45 min Motion ca 1,5 timme

Start; Jaktstart

Anmälan Tävlingsdagen; 08,30-10,00

Tävlings start; 11,00

Priser; Alla deltävlingar kommer att sammanräknas och det är penningpriser i Elit,Senior och Junior
Hederspriser i motion. Prisutdelningen kommer att ske efter målgångs på sista deltävlingen i Berby

Startavg; 250kr per tävling

Startlista samt resultat kommer att presenteras på denna hemsida

Övriga frågor ring Johan på 0730-319354 eller Peter på 070-543 16 68 OBS EFTER 17,00!!!!!